Fietsen

07/08-07-2013

En dan is het eindelijk zomer en wat doen we dan, we gaan fietsen!
Langs de Franekervaart richting Baard waar we dit prachtige schip in de vaart zien liggen met het dorpje Leons (Leuns volgens Friese zegswijze) op de achtergrond.
Fietsen 07-06-2013 018

Verder richting Huins en Hoptille(Hilaard) richting Blessum waar aan buitenmuur van de Marijetsjerke (kerk) een beeldje van Marije (Maria) staat. Blessum is ook nog een boerderij met het hoogste dak van Fryslân rijk.
Fietsen 07-06-2013 019 Fietsen 07-06-2013 021

Verder naar Deinum, Boksum en Beers waar je een staketsel in ijzer van de voormalige stins kunt bewonderen gemaakt door -De mannen van staal- voorheen Winsum en nu Leeuwarden.
Fietsen 07-06-2013 024 Fietsen 07-06-2013 022 Fietsen 07-06-2013 025 Fietsen 07-06-2013 028 Fietsen 07-06-2013 026 Fietsen 07-06-2013 027

We nemen pauze en een kop koffie bij de brug met de mooie naam Wielstersyl en ik maak een paar foto’s van de omgeving en de skyline van Leeuwarden.

We fietsen verder via Weidum richting Mantgum waar ik het lelijkste en minst in het landschap passende huis zie wat ik ooit ben tegen gekomen. Een ratjetoe van bouwstijlen maar verder niks.    Fietsen 07-06-2013 029
Verder naar Easterwierum (Oosterwierum) via de Froonackerdyk richting Wiewerd en Britswerd waar Henk zijn moeder op Kromwâl is geboren en naar school is geweest.
Fietsen 07-06-2013 043 Fietsen 07-06-2013 044
Fietsen 07-06-2013 041 Fietsen 07-06-2013 037
Fietsen 07-06-2013 032 De kerk van Britswerd met een prachtige toegangsdeur met spreuk.
Fietsen 07-06-2013 033 Fietsen 07-06-2013 034
Fietsen 07-06-2013 040 Fietsen 07-06-2013 039
Fietsen 07-06-2013 036Betovergrootouders van Henk op de begraafplaats bij de kerk in Britswerd.
Fietsen 07-06-2013 035 Ook deze kerk wordt door de Stichting Alde Fryske Tsjerken onderhouden.
Fietsen 07-06-2013 031 Verder via Hinnaard naar Spannum
Fietsen 07-06-2013 045 Fietsen 07-06-2013 047 waar we nog even een korte pauze nemen en dan naar huis.
Fietsen 07-06-2013 048Fietsen 07-06-2013 051

Fietsen 07-06-2013 052 Omgeving Lollum en Waaksens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *